test_1_row 2018-02-28T13:57:28+00:00

קטגוריה מטבח טסט

Loading...

מטבח שהוא אמירה, ועיצובו הוא כמנגינה המגולפת בעץ, הלוחמת לצורה ושואפת ליופי. להכניס את הטבע, את האמנות האלוהית לתוך הבית, אינה דבר של מה בכך, וזו שלעצמה היא אומנות. מטבח כזה דורש הבנה מהותית של החומר, המשפיע ישירות על לב הבית והסובבים אותו. העץ מהווה את טביעת האצבע של הטבע בתוך המטבח, ובכך תורם לחיות, לעוצמה ולהרמוניה.

שם הדגם

דגם מטבח פורמיקה לבן חזית

שם הדגם

מטבח בעיצוב האדריכלית ענבל ברקוביץ

שם הדגם

מטבח בעיצוב האדריכלית ענבל ברקוביץ

שם הדגם

מטבחי סמל מציגים דגם דמוי בטון

שם הדגם

סדרת ה S – דגם שחור פחם

שם הדגם

דגם גיאומטרי של מבטחי סמל עם אי לבן