על מנת לשפר את השירות ללקוחותינו החלטנו להאריך את תוקפן של תעודת האחריות