Project Description

דגם לאק לבן מבריק

המטבח בפרויקט זה נבחר כולו בלק לבן מבריק, בשילוב צוקל שחור. שאר החלקים בבית עוצבו בסגנון מודרני קלאסי – המאזנים את המטבח הלבן ויוצרים חמימות נעימה.
"היה חשוב לדיירי הבית שיהיו משטחי עבודה גדולים, ולכן תכננו במטבח יחידת גבוהים רק בצד אחד." מציינים דדי ויפית ראובני מעצבי הפרויקט.

עיצוב: דדי ויפית ראובני

צילום: אלעד גונן

בחזרה לסדרה