Project Description

דגם שחור מט

ממטבח שחור בעל ניגודיות עזה לרצפה הלבנה. המטבח תוכנן כמטבח לינארי של שני קווים מקבילים. חזית גבוהה הנישאת עד גובה התקרה, המכילה את כל מוצרי החשמל לרבות מקרר אינטגרלי המוסווה בה. העניין המרכזי בחזית הגבוהה הוא קופסא פתוחה בה ממוקם הכיור המחופה כולו מנירוסטה מט, המקלילה את המראה הדרמטי של החזית השחורה. ממולה תוכנן אי המשמש הן כמשטח עבודה והן כמקום ישיבה.

עיצוב: אורלי דקטר

צילום: עודד סמדר

בחזרה לסדרה