Project Description

דגם לקה אטום ועמיד

המטבח נפתח לסלון והוא מהווה חלק בלתי נפרד מחלל הבית. קיר הגבוהים מכיל בתוכו את התנור המקרר המיקרו ואחסון בשפע כאשר הכיריים מקרר היין ואזור האכילה מוקמו באי גדול המקביל לקיר הגבוהים. לצד המטבח נבנה קיר עץ אשר מוסיף גם חמימות למטבח וגם מהווה מחיצה בין המטבח לחדר השירות

נבחרו חומרים פרקטיים המתאימים גם למטבח שעובד מסביב לשעון וגם ילדים קטנים מתרוצצים בו. החומר הוא חומר שפותח ע"י סמל בשיטה ייחודית, צבע המוגן ע"י לקה והדלת עצמה נאטמת ע"י לייזר, כך שהוא אינו נשרט ועמיד למכות קלות.

עיצוב: מיכל שיין | צילום: גלעד רדט

בחזרה לסדרה