Project Description

יתרונות הריצוף האפוקסי

דגם במה GS

מטבח במה עשויי GS.יחידות המטבח הגבוהות עם חזיתות עץ מסיבי עם מגרעת. משטח המטבח מנירוסטה בהזמנה מיוחדת. *נמצא בסניף רמת השרון.

בחזרה לסדרה