בנין בן 17 קומות ו-136 דירות ומספר בנינים בני כ-7 קומות. סה"כ כ-360 דירות
יזם: יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ
מיקום: חיפה, מבואות דרומיים

פרויקטים
חזרה לכל הפרויקטים